ติดตามข่าวสาร โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

คลิปวีดีโอแนะนำโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ การสร้างงานให้เด็ก เยาวชนในพื้นที่ "แก้ไขปัญหาการว่างงาน"

U2T ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ทีมที่ได้รับการคัดเลือก Hackathon ของโครงการ U2T Hackathon รอบคัดเลือก ภาคเหนือ

Covid Weeks ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ทีม U2T ตำบลสันป่ายาง จัดโครงการ U2T Covid-19 week ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด

Covid19 week ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

U2T Covid19 week ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด กิจกรรมจาก ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ผู้ประสานงานหลัก :
นางประไพ ปรีชา โทร. 095-145-1583
อ.ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ โทร. 089-562-2932
ผศ.เกษม กุณาศรี โทร. 081-032-5055
อาคารอำนวยการฯ ชั้น B1 ศูนย์แม่ริม 180 ม.7 ถ.โชตนา ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180