U2T ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่


สานต่อภูมิปัญญาสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในชุมชม

สร้างสรรค์โดยทีมงาน “Sugarthon”สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กิจกรรมดีดีจากโครงการ U2T เพื่อยกระดับเศรษฐกิจระดับตำบล ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ทีมที่ได้รับการคัดเลือก Hackathon ของโครงการ U2T Hackathon รอบคัดเลือก ภาคเหนือ 

 

คลิปวีดีโอ >> Click

แนะนำการใช้งาน

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ผู้ประสานงานหลัก :
นางประไพ ปรีชา โทร. 095-145-1583
อ.ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ โทร. 089-562-2932
ผศ.เกษม กุณาศรี โทร. 081-032-5055
อาคารอำนวยการฯ ชั้น B1 ศูนย์แม่ริม 180 ม.7 ถ.โชตนา ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180