รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับสัมภาษณ์ โครการ BCG (U2T for BCG)


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับสัมภาษณ์ โครการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับสัมภาษณ์  >>   

กำหนดการและขั้นตอนการสัมภาษณ์ จังหวัด เชียงใหม่  >>   

กำหนดการและขั้นตอนการสัมภาษณ์ จังหวัด แม่ฮ่องสอน  >>   

แนะนำการใช้งาน

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ผู้ประสานงานหลัก :
นางประไพ ปรีชา โทร. 095-145-1583
อ.ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ โทร. 089-562-2932
ผศ.เกษม กุณาศรี โทร. 081-032-5055
อาคารอำนวยการฯ ชั้น B1 ศูนย์แม่ริม 180 ม.7 ถ.โชตนา ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180