คลิปวีดีโอแนะนำโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คลิปวีดีโอแนะนำโครงการ U2T ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

การสร้างงานให้เด็ก เยาวชนในพื้นที่ "แก้ไขปัญหาการว่างงาน"

ในจังหวัดเชียงใหม่ 44 ตำบล และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 25 ตำบล

รวม 69 ตำบล 1,380 อัตรา

..มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

"สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

 

แนะนำการใช้งาน

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ผู้ประสานงานหลัก :
นางประไพ ปรีชา โทร. 095-145-1583
อ.ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ โทร. 089-562-2932
ผศ.เกษม กุณาศรี โทร. 081-032-5055
อาคารอำนวยการฯ ชั้น B1 ศูนย์แม่ริม 180 ม.7 ถ.โชตนา ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180